ბუნება და მეცნიერება

ჯერ კიდევ გვაქვს დრო , ყველა სამეცნიერო მიღწევები მივმართოთ ბუნების საკეთილდღეოდ

ბუნების კანონებს

ვერ გავექცევით, წვიმა მოდის როგორც საქართველოში, ასევე აფრკაში , მიზეზი ამ კანონებისა წინაპრება იცოდნენ

მარგენალიზაცია

არა ქველმოქმედების მიზანი,არამედ მოწყალება და რასაცა დასთეს შენია, რაც არა წაბილწულია

არსებითა შენითა

არსება თუ არსებობა? არსება უნდა ვიგულისხმოთ როგორც არსით მოცული ყოფა, ხოლო არსებობა კი ინსტიქტური მოთხოვნილებებისთვის ყოფნაა